Al heel wat jaren fotografeer ik nu al en eigenlijk word ik steeds enthousiaster. Dat komt, omdat je vaardigheden en je stijl zich ontwikkelen. De laatste tijd hou ik me steeds meer bezig met trage sluitertijden. Waardoor de beelden een vervaging krijgen. Ik vind het leuk om niet een huis, tuin en keuken kiekje te maken, maar iets meer “kunstzinnig” te produceren.

Ik hou mij voornamelijk bezig met natuurfotografie maar mensen en landschappen mijd ik zeker niet. Het leuke van natuurfotografie is dat je lekker naar buiten gaat en kunt genieten van al het moois in de natuur. Ik vind het  niet erg om niet met de foto thuis te komen die ik in mijn hoofd had, als ik een lekkere buitendag heb gehad is het ook goed. Dit als tegenhanger van het zitten wat ik veel doe als klassiek homeopaat.

A lot of years I am photographing now and I become more and more enthusiastic. That is because your skills and style are developing. The last period I am more photographing with a slow shutter speed, the images get a blur then. I prefer more the “artistically” images than an ordinary pictures because you have seen that bird of animal.

Most of the time I am photographing nature, but people and landscapes I like also. I like nature photography because you are outside. For me it is not a failure as I have not the picture I had in my mind. Being outside, walking and enjoying nature is also nice, as the opposite of my daily work as a classical homeopath where I have to sit the whole day.

Copyright

 Copyright © 2016 by Ries IJsseldijk. Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Ries IJsseldijk. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

Copyright © 2016 by Ries IJsseldijk. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.

Copyright © All rights reserved.
Using Format